آثار و پیامدهای نهضت ترجمه در تمدن اسلامی
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمدباقر حسنی