بررسی رجعت در قرآن و حدیث از منظر فریقین( با تاکید بر پلسخ¬گویی به شبهات جدید)
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : سید نسیم حیدر زیدی