ارزیابی مستشرقین در مورد اهل بیت(ع)
27 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : محمد سبطین