بررسی گزارشهای لعن اصحاب ائمه از سوی ائمه(ع)
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : عدیل اصغر کاظمی