جریان شناسی کلامی امامیه در عصر امام صادق(ع)
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سید احسان موسوی خلخالی