تأثیر گفتمان یهودی در تدوین مقالات سیره نبوی در دائره المعارف اسلام
31 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : داوود رنجبران