راهنمای مطالعات فرقه شناسی اسلامی
31 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار و تابستان 1380 - شماره 9 و 10 » (30 صفحه - از 121 تا 150)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره دگرگونی اندیشه‏ها و عقایدْ لازمه قوه تفکّر انسان است، و آن‏جا که محور معیّنی وجود نداشته باشد، این دگرگونی ممکن است تا بی‏نهایت ادامه پیدا کند، به‏گونه‏ای که با تولّد هر فرد انسانی، باید منتظر ظهور عقیده‏ای تازه باشیم. اما ظهور ادیان و مذاهب و مکاتب مختلف، افکار بشری را حول محورهای خاصّی به گردش درآورده‏اند و از پراکندگی بیش از حدّ جلوگیری کرده‏اند. در این میان، پیدایش اسلام به عنوان دین خاتم نقطه عطفی در تاریخ فکر بشری به وجود آورد؛ زیرا پیام نویدبخش خاتمیت این بود که کاروان خرد و فکر بشری به قدری رشد یافته که می‏تواند در چارچوب این دین کامل و بدون نیاز به ظهور دین جدیدی به سرمنزل مقصود برسد. شاید اگر این دین در مسیر اصلی‏اش قرار می‏گرفت، می‏توانست با کم‏ترین اختلافات دینی، بشر را به سعادت رهنمون شود. اما هنوز چند دهه از پیدایش دین اسلام نگذشته بود که همچون سایر ادیان، اختلافات درون‏دینی در آن آغاز شد و به مرور زمان، این اختلافات تحت‏تأثیر عوامل مختلف فکری، سیاسی، اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و... سرعت گرفت، به‏گونه‏ای که تنها پس از گذشت سه قرن، در اوایل قرن چهارم، هر ناظر و محقق بیرونی را برای یافتن حق و حقیقت از میان آن همه مسلک، مذهب و نحله منتسب به اسلام دچار تحیر و سرگردانی...