رساله حق و حکم و شرح حال شیخ محمد هادی تهرانی
35 بازدید
محل نشر: نامه مفید » زمستان 1374 - شماره 4 » (42 صفحه - از 137 تا 178)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در سه بخش تنظیم یافته است. در بخش نخست، زندگی نامه شیخ محمد هادی تهرانی، تألیفات و آراء او مطرح شده است. در بخش دوّم به موضوع حق و حکم، تاریخچه، کتابشناسی حق و حکم در متون شیعه و سنی و معرفی اجمالی رساله‏ای در همین زمینه از شیخ محمد هادی تهرانی پرداخته شده. و در بخش پایانی متن رساله حق و حکم با تصحیح از روی سه نسخه، آورده شده است.