امام صادق(علیه‌السلام) در آستانة انتقال حکومت از امویان به عباسیان
35 بازدید
محل نشر: ماهنامه آفاق، شماره 15
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در زندگانی سیاسی امام جعفر صادق(علیه‌السلام) کیفیت موضع‌گیری او در هنگام انتقال حکومت از امویان به عباسیان بود. این پرسش هنگامی جدی‌تر می‌شود که دریابیم در اندیشة سیاسی شیعه که برگرفته از آموزه‌های ائمه(علیهم‌السلام) می‌باشد، امامت به معنای ریاست دینی و دنیوی بوده و در زمان حضور امام(علیه‌السلام) حقّ بدون چون و چرای امام معصوم(علیه‌السلام) می‌باشد و هرکس بدون اذن امام(علیه‌السلام) در این جایگاه قرار گیرد، در حقیقت حق امام(علیه‌السلام) را غصب کرده است. در این هنگام این سؤال پدید می‌آید که چرا امام صادق(علیه‌السلام) با توجه به آماده بودن اوضاع سیاسی هیچ‌گونه تلاشی برای گرفتن حق خود نکرد و بلکه هنگامی که از سوی سران نهضت عباسی همچون ابوسلمة خلاّل به او پیشنهاد در دست گرفتن حکومت شد، آن را به شدت رد کرد. آیا در این هنگام موضع‌گیری منطقی اقتضا نمی‌کرد که آن حضرت(علیه‌السلام) مانند جدش امام علی(علیه‌السلام) پس از قتل عثمان و روی آوردن مردم به او، حجت را بر خود تمام دیده و خلافت را بپذیرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش تنها از یک بُعد امکان‌پذیر نیست، بلکه باید با توجه به ابعاد مختلف برای یافتن پاسخ تلاش کرد.