گونه ‌شناسی مدعیان دروغین مهدویت
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - پژوهشی مشرق موعود (سال هشتم، شماره 30، تابستان 1393)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/05/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی