نقد و بررسى‌ مقاله امام جعفر صادق(ع) در دائره المعارف اسلام
29 بازدید
محل نشر: کتاب «تصویر امامان شیعه در دائره المعارف اسلام»، 1385
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد و بررسى‌دیدگاه کلى دربارهء مقاله امام جعفر صادق علیه السّلام را مى‌توان در سه بخش ارائه داد: ١.محتوا از نظر محتوا مقاله حاوى مطالب جالب و مفیدى دربارهء آن امام است که به ویژه‌ براى غربیان مى‌تواند مفید باشد. اطلاعات شناسنامه‌اى امام علیه السّلام، تعامل ایشان با گروههاى شیعى و غیر شیعى، مواضع سیاسى آن حضرت، جایگاه امام در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان، اطلاعاتى‌دربارهء شاگردان ایشان و بالاخره جایگاه علمى آن حضرت، بخشى از مطالبى است که ‌به گونه‌اى بسیار موجز در این مقاله به آنها اشاره شده است. گرچه نمى‌توان همهء آنها را تأیید کرد، مطالب قابل قبول آن نیز فراوان است.