عوامل رشد انساب‌نگاری اسلامی و کارکردهای آن
37 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام،شماره1.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دانش انساب به عنوان یکی از معدود دانش‌های دوره جاهلیت است که به دلیل کارکردش در نظام قبیله‌ای، مورد توجه بسیار بود و نسب‌دانان از جایگاه اجتماعی ممتازی برخوردار بودند اما انساب در آن دوره، هیچ‌گاه مکتوب نشد. این دانش پس از اسلام با نفی ارزش‌های جاهلی و با توجه به آموزه‌های اسلامی برگرفته از قرآن و روایات، کارکردهای جدیدی یافت و پس از مدتی، تألیفات فراوانی در این خصوص انجام گرفت که درصد قابل‌توجهی از میراث مکتوب مسلمانان را در بر گرفت؛لذا این علم که در ابتدا جایی در تقسیم‌بندی علوم نداشت، توانست جایگاهی مهمی را برای خود دست و پا کند،از این رو، این نوشتار بر آن است تا به دلایل رشد و گسترش این علم پس از اسلام و هم­چنین کارکردهای این علم که باعث بقا و پیش­رفت آن شده‌اند به روش توصیفی-تحلیلی بپردازد.