تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1385 
رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
 
معارف و الهیات اسلامی 
قم تربیت مدرس 
0.00 
خارج